algemene voorwaarden ‘Sanne Jansen Contextuele Therapie’


1. Overeenkomst

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sanne Jansen Contextuele Therapie en cliënt.

2. Betaling

2.1
Aan het eind van de sessie betaal je contant en krijg je een factuur.

2.2
Wanneer je niet tijdig betaalt komen de kosten van een incassoprocedure, inclusief de wettelijke rente, voor rekening van jou.

3. Afspraak afzeggen

3.1
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) telefonisch af te zeggen, anders zal de helft van de therapiekosten in rekening worden gebracht.

4. Toestemming tot handelen

4.1
Sanne Jansen Contextuele Therapie, in de persoon van Sanne Jansen, verricht alleen handelingen met toestemming van de cliënt.

5. Dossier en geheimhouding

5.1
Door Sanne Jansen Contextuele Therapie wordt beperkt aan dossiervorming gedaan. Ik registreer je contactgegevens en maak eenvoudige aantekeningen bij de individuele sessies therapie.

5.2
Deze aantekeningen zijn uitsluitend ter inzage voor jou als cliënt en voor Sanne Jansen Contextuele Therapie.

6. Aansprakelijkheid

6.1
Sanne Jansen Contextuele Therapie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, ondeugdelijke en/of gebrekkige gegevens in de door cliënt verstrekte informatie aan Sanne Jansen Contextuele Therapie.

7. Klachten

7.1
Wanneer je niet tevreden bent over een door Sanne Jansen Contextuele Therapie geleverde dienst, dien je dit binnen 14 dagen te melden. Er vindt dan overleg plaats over hoe er voor gezorgd kan worden dat jouw klacht verholpen wordt.

8. Toepasselijk recht

8.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


december 2015Terug naar de vorige pagina.