WERKWIJZE

Contextuele, individuele, relatie en gezinstherapie

Sanne Jansen - Contextuele Therapie

werkwijze

Sanne Jansen werkt concreet en praktisch met een no-nonsense-benadering aan een oplossing voor jouw/jullie probleem. We bekijken samen wat de beste aanpak is. Wat is die eerste stap om dichter bij het doel te komen? We kijken naar het verleden, maar ook naar wat er goed gaat in het hier-en-nu.

genogram

Binnen de contextuele therapie wordt gebruikgemaakt van een genogram. Dat is een schema van drie generaties in de familie. Het genogram maakt relaties in het verleden en heden inzichtelijk.

Beeldtaal, Therapie in beeld

Een andere manier om relaties inzichtelijk te maken, is door met Playmobiel-poppetjes de mensen in je leven te verbeelden. Door de manier waarop de poppetjes worden neergezet, wordt duidelijk hoe de relatie tot anderen is. Pijnlijke ervaringen uit het verleden worden zichtbaar. Je kunt met de poppetjes ook uitbeelden wat je zou willen bereiken.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit als opvoedhulp

Hierbij wordt er afgezien van fysiek geweld en van het gebruik van woorden met een vernederende of beledigende strekking. Escalaties worden voorkomen én verzet wordt geboden. De ouders zijn weer aanwezig in het leven van het kind, waarbij de boodschap luidt: “Ik ben hier! Ik ben je ouder en ik blijf je ouder! Ik geef niet toe en ik geef je niet op!”

Sanne Jansen helpt je/jullie met zoeken naar het denken en handelen en hoe het probleem aangepakt kan worden. Doelgericht en in een veilige sfeer. Dit kan in de spreekruimte bij Sanne Jansen zijn, maar hoeft niet. Thuis praten in de eigen vertrouwde omgeving of liever wandelen? Dat kan allemaal. Kortom, we praten daar waar het prettig voelt.