WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG

KLACHTENFUNCTIONARIS

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

GESCHILLENINSTANTIE

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van WVS erkende Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Mijn praktijk is bij het SCAG aangesloten. Het SCAG is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.
Meer informatie vindt u via de website van SCAG.

TUCHTRECHT COMPLEMENTAIRE ZORG (TCZ)

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. Tuchtrecht Complementaire Zorg Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ. Mijn praktijk valt hier ook onder.

Terug naar de vorige pagina.

Sanne Jansen Contextuele Therapie Nijmegen

Tweede Oude Heselaan 255
6542 VH Nijmegen
06 23 84 24 04

info@sannejansentherapie.nl

LinkedIn

Contextuele therapie

voor jezelf, voor relaties en voor gezinnen

Sanne Jansen werkt niet met een wachtlijst.